Skatteamnesti

Frivillig retting

Spar ved hjelp av enkle grep. Vi hjelper deg.

Frivillig retting (skatteamnesti)
Har du inntekt og/eller formue i Norge og/eller utlandet du ikke har oppgitt til Skatteetaten tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å søke om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). Dette forutsetter at du oppfyller vilkårene i bestemmelsen. 
De siste årene har Skatteetaten hatt en betydelig økning i henvendelser om frivillig retting. Dette har ført til 1,5 milliarder kroner mer til den norske velferdsstaten, og den enkelte har fått ryddet opp i økonomiske forhold.

Ta kontakt

Verdipapirer

Frivillig retting

I norsk lovgivning er finansielle instrumenter definert som (Verdipapirhandellovens §2-2): Omsettelige verdipapirer, det vil si de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, herunder: Aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike.

Ta kontakt