Skatt

Skatt

Hjelp til å få fradragene du har krav på og til å få en riktig skattemelding. Min oppgave er å hjelpe deg til å betale minst mulig skatt innenfor gjeldene regler.Dette gjelder både for privatpersoner og bedrifter.

Kontakt

Spar ved hjelp av enkle grep. Vi hjelper deg.

Moms

 

  • Hva kan jeg trekke ifra i moms, hvordan regner jeg ut momsen?

  • Hva er lov å trekke fra moms på?

  • Kan jeg få momsfradrag på bensin/disel?

  • Kan jeg få momsfradrag på mat/overnatting/reiser

Kryptovaluta

Kryptovaluta er et digitalt aktivumlaget for å fungere som et lettomsettelig betalingsmiddel. Kryptovaluta benytter seg av kryptografi for å sikre transaksjoner, kontrollere opprettelsen av ytterligere valutaenheter, samt verifisereoverføring av aktivum.

Cfd-trading

CFD-trading, eller CFD-handel, blir definert som «kjøp og salg av CFDer» hvor «CFD» står for contract for difference. CFDer er derivative produkter fordi de tillater deg å spekulere på de finansielle markedene som aksjer, valuta, indekser og råvarer, uten å eie det underliggende aktivumet.

Skatteamnesti

Har du inntekt og/eller formue i Norge og/eller utlandet du ikke har oppgitt til Skatteetaten tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å søke om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). Dette forutsetter at du oppfyller vilkårene i bestemmelsen.

Verdipapirer

I norsk lovgivning er finansielle instrumenter definert som (Verdipapirhandellovens §2-2): Omsettelige verdipapirer, det vil si de klasser av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, herunder: Aksjer og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, samt depotbevis for slike.

Skatteamnesti

Unoterte aksjer refererer til selskaper som ikke er notert på en børs eller en annen formell markedsplass. Å investere i unoterte aksjer kan være svært lukrativt for investorer som ønsker å satse på selskaper med stort potensial, men som ennå ikke har blitt børsnotert.

Send oss gjerne en mail

hCaptcha

Kontakt

 Nydalen Allè 65 Oslo, Viken

  41285479

  johnmoyholm@gmail.com

Mandag - Søndag Hele dagen