Rådgiving innen skatt, moms, økonomi og regnskap/revisjon

Vi har lang fartstid fra Skatteetaten som saksbehandler, som controller og som regnskapsfører. Jeg kan bistå deg med alle typer spørsmål for både bedrifter og privatpersoner innen fagfeltet skatt, avgift og regnskap. 

Kontakt

Vi Tilbyr

Skatt

  • Skatt Bistår med utarbeidelse av alle typer skattemeldinger.
  • Utredning av skattespørsmål og kommunikasjon med Skatteetaten.
  • Utfylling av søknader og rapporter.

Moms

  • Momsregistrering/momsrådgiving.

Lønn

  • Lønn, og lønnsspørsmål og personbeskatning.

Årsoppgjør

  • Årsoppgjør/årsregnskap.

Oppstart

  • Oppstart/avvikling av virksomheter.
  • Bistand ved konkurs og gjeldsforhandlinger.
  • Bistand ved innkreving av utestående fordringer.

Kryptovalutta

CFD-Trading

Skatteamnesti

Verdipapirer

Unoterte aksjer

Trygg og sikker økonomi

Min policy er at jeg med min faglig bakgrunn ønsker å fungere som fagperson innene lønn, skatt, mva og regsnap, og å hjelpe bedrifter å unngå moms- og skattefeller, Slik at eier(ne) kan konsetrere seg fult og helt på å drive selskapet effektivt og å tjene penger.

Vår innstilling

Vi er alltid positive, fleksible og strukturerte. Vi er nøyaktig og har stor evne tilsamarbeid. Vi er arbeidsom og resultatorientert, vi jobber så vel effektivt selvstendig som i team. Vi har gode IT kunnskaper.

Du kan og finne mer informasjon på moeyholm.com

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring, spørsmål om bruk av personopplysninger, om du ønsker å få utlevert data vi har registrert på deg, korrigering av registrert data, tilbaketrekking av samtykke eller sletting, ta gjerne kontakt med oss.